Kontakt

Sprawy dotyczące słowników stratygraficznych PIG-PIB prosimy kierować na adres:


Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
e-mail: slowniki@pgi.gov.pl

Wersja: 1.1.4